Ogólne Warunki Ofert i Sprzedaży

 

Postanowienia ogólne i definicje podstawowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ofert i Sprzedaży (zwane dalej „OWOiS”) mają zastosowanie do wszystkich dostarczanych produktów i usług świadczonych przez firmę Gambit Systems S. J. Maziarczyk Wspólnicy (zwaną dalej „Sprzedającym”) z siedzibą w Gliwicach, ul. Wójtowska 67E.
 2. OWOiS jest integralną częścią ofert, umów sprzedaży oraz dostaw zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego.
 3. Kupujący to w OWOiS osoba fizyczna lub prawna (w rozumieniu o Kodeks Handlowy) bądź też Jednostka Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorstwa Państwowe, Fundacje, Spółdzielnie, Stowarzyszenie, Szkoły, Wspólnoty Mieszkaniowe, Związki i inne, która dokonuje zakupów w celu nabycia i zakupu towarów lub usług oferowanych przez Sprzedającego.
 4. Oferta to dokument przesyłany w formacie PDF lub XLSX w odpowiedzi na zapytanie od Kupującego. Nie stanowi ona oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zamówienie stanowi ogół czynności mających na celu dostarczenie zamówionych przez Kupującego towarów.
 6. Przez gwarancję rozumie się oświadczenie dotyczące jakości towarów (dobrowolnie składane przez gwaranta).

 

Oferty i zamówienia

 1. Sprzedający z największą starannością oraz zgodnie z długoletnim doświadczeniem dobiera i oferuje produkty firmy Georg Fischer +GF+ lub innych dostawców. Nie zwalnia to Kupującego z obowiązku sprawdzenia poprawności doboru oferowanych produktów oraz wcześniejszego sformułowania zapytania ofertowego w sposób kompletny, jasny i pełny.
 2. Dobór odpowiedniego tworzywa odbywa się z uwzględnieniem danych dotyczących specyfikacji technicznej zadeklarowanej i opisanej przez Kupującego w zapytaniu ofertowym. Dobór odbywa się na podstawie narzędzi dostarczonych przez producenta oraz konsultacji ze specjalistami firmy Georg Fischer +GF+. Brak odpowiednich danych na temat warunków bądź ich błędne podanie mogą spowodować nieodpowiedni dobór tworzywa, za który Sprzedający nie odpowiada.
 3. Wszystkie karty katalogowe oferowanych produktów można pobrać wpisując numer kodowy w wyszukiwarce bezpośrednio na stronie koncernu +GF+: https://www.gfps.com/pl-pl.html.
 4. Sprzedający nie odpowiada za nagłe zmiany wynikające bezpośrednio ze sposobu działania producenta, takie jak: zmiana ceny, wycofanie produktu bez zamiennika, zmiana numeru kodowego oraz inne. Karty katalogowe oraz zawarte w nich informacje (wymiary, wagi itp.) służą wyłącznie celom informacyjnym, dlatego nie należy ich traktować jako oferty handlowej. Informacje te nie stanowią zagwarantowanych cech i mogą ulec zmianie.

 

Cena

 1. Ceny netto w ofertach podawane są w walucie EUR, istnieje możliwość na specjalne życzenie Kupującego uzgodnić wycenę w walucie PLN (która jest przeliczana po średnim kursie z NBP z dnia poprzedzającego).
 2. Ceny zawierają wartość towaru, cło i koszty transportu towaru od Producenta do Gliwic (siedziby Sprzedającego) w standardowym opakowaniu eksportowym. Nie dotyczy to towarów żeliwnych oraz wentylacyjnych. Cło i koszty transportu do Gliwic takich produktów (żeliwnych i wentylacyjnych) nie jest wliczany w cenę towaru. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT.
 3. Ceny netto obowiązują w okresie trwania ważności oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ich zmian, o których Kupujący zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia, o ile nie ustalono inaczej.
 4. Podane ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie ważności niniejszej oferty pod warunkiem, że nominalna wartość zamówienia nie będzie mniejsza niż wartość towaru wyspecyfikowanego w ofercie. Zmniejszenie ogólnej wartości zapytania o 20% wymaga ponownej wyceny.
 5. Faktura VAT wystawiana jest w EUR bądź w PLN w zależności od ustaleń między Sprzedającym, a Kupującym. Należy poinformować Sprzedającego o walucie, w której wystawiona ma być faktura VAT. W przypadku, gdy oferta wystawiona była przez Sprzedającego w walucie EUR, a faktura w PLN, przeliczenie następuje według kursu średniego NBP poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.
 6. Kurs walut jest niezależny od Sprzedającego i może ulegać gwałtownym zmianom.

 

Warunki dostawy oraz odbioru

 1. Odbiór towaru możliwy jest w siedzibie Sprzedającego w Gliwicach lub z opcją dostawy pod wskazany adres na koszt Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej.
 2. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Sprzedającego: ul. Wichrowe Wzgórze 11, 44-100 Gliwice w godzinach pracy magazynu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do godziny 15:30. Gotowość towaru do odbioru należy potwierdzać z pracownikiem Sprzedającego. Sprzedający realizuje wszystkie zamówienia na bieżąco, mogą jednak wystąpić opóźnienia wynikające z dużej ilości zamówień bądź z innych losowych zdarzeń.
 3. Czas i możliwość odbioru zamówień, których realizacja wymaga większego nakładu pracy, będzie za każdym razem określany i podawany przez Sprzedającego indywidualnie.
 4. Odbiór osobisty rur odbywa się w fabrycznych odcinkach 5 metrowych. Istnieje możliwość przycięcia rur przez pracowników Sprzedającego, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i tylko na wybrane odcinki (takie jak 2,5m+2,5m). W przypadku innych odcinków może być uiszczana opłata za cięcie. Czas odbioru takich rur zależy od ilości cięć oraz harmonogramu pracy magazynu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy pocięcia rur w sposób niestandardowy.
 5. Produkty zamówione z odbiorem osobistym należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania przez Sprzedającego o skompletowaniu towaru. Towary nieodebrane w tym terminie będą wysyłane spedycją na koszt Kupującego, chyba że ustalono inaczej.
 6. Oszacowanie kosztów dostawy przez Sprzedającego możliwe jest po określeniu liczby poszczególnych produktów z uwzględnieniem ich wielkości oraz po uzyskaniu informacji o adresie dostawy. Koszt dostawy na fakturze może różnić się od kosztu podanego w zapytaniu ofertowym, jeśli w zamówieniu wyspecyfikowane zostaną inne ilości produktów i inny adres dostawy.
 7. Transporty realizowane są za pomocą firm kurierskich dla standardowych przesyłek oraz specjalną spedycją dla nietypowych transportów (w tym dostawa 5-cio metrowych rur). Sprzedający pokrywa koszty transportu przesyłki w momencie jej nadania, a następnie koszt ten zostanie refakturowany na Kupującego.
 8. Standardowo wyróżnić można sposoby pakowania:
  • Karton – najczęściej stosowana forma pakowania dostarczanych produktów. Maksymalne wymiary kartonu to 120x80x60cm, ciężar brutto 31,0 kg. Koszt transportu firmą spedycyjną wynosi 5,00 euro netto za sztukę.
  • Paleta – przesyłka paletowa o wymiarach 150x120x80cm, ciężar brutto 300,0 kg. Koszt transportu palety firmą spedycyjną wynosi 30,00 euro netto za sztukę.
  • Przesyłka dłużycowa (rurowa) do 2 metrów, o wymiarach nie przekraczających 200x50x50cm, ciężar brutto 31,5 kg. Koszt transportu firmą spedycyjną wyniesie 9,00 euro netto za sztukę. W tym przypadku rury tniemy na odcinki 2m+2m+1m.
  • Przesyłka dłużycowa (rurowa) do 2,5 metra, o wymiarach nie przekraczających 250x25x25cm, ciężar brutto 31,5 kg. Koszt transportu firmą spedycyjną wyniesie 11,00 euro netto za sztukę.
  • Przesyłka dłużycowa (rurowa) do 3 metrów, o wymiarach nie przekraczających 300x40x40cm, ciężar brutto 31,5 kg. Koszt transportu firmą spedycyjną wyniesie 25,00 euro netto za sztukę.
  • Przesyłka dłużycowa (rurowa) do 5 metrów, ciężar brutto 50,0 kg. Koszt transportu firmą spedycyjną wyniesie 105,00 euro netto za sztukę.
  • Przesyłka dłużycowa (rurowa) do 5 metrów, po przekroczeniu ciężaru brutto 50,0 kg. Koszt transportu wyceniany indywidualnie po określeniu adresu dostawy.
 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, żeby zamówiony towar był zapakowany w jak najmniejszą ilość przesyłek z zachowaniem wymiarów oraz ciężarów. Przesyłki pakowane są z należytą starannością, odpowiednio zabezpieczane są przedmioty mogące ulec uszkodzeniu, a każda przesyłka jest ubezpieczona.
 10. Sprzedający działa zgodnie z ekologicznym podejściem. Stara się wykorzystywać do pakowania i zabezpieczania przesyłek materiałów pochodzących z dostaw, recyklingu.
 11. Kupujący zobowiązany jest podać dokładny adres dostawy, podstawowe dane osoby odpowiedzialnej za odbiór towaru oraz jej numer telefonu. Osoba odbierająca towar powinna być dostępna w podanym miejscu, celem odebrania przesyłki od kuriera.
 12. Większość przesyłek nadawanych przez firmy spedycyjne, z którymi współpracuje Sprzedający, dociera do Kupującego w 24 godziny od momentu nadania. Zdarzają się przypadki, że termin ten może ulec wydłużeniu. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za pracę firm kurierskich oraz ich pracowników. W razie problemów z dostawą prosimy o kontakt z naszym działem logistyki (logistyka).
 13. Należy brać pod uwagę opóźnienia w dostawach kurierskich wynikające z czynników niezależnych od Sprzedającego, takich jak: okres przedświąteczny, okres urlopowy oraz dni robocze wypadające w długie weekendy.
 14. Możliwe są wysyłki międzynarodowe z Polski do każdego kraju będącego w Unii Europejskiej. Wyceniane one są indywidualnie.
 15. Wszelkie dostawy poza Unię Europejską działają na zasadzie EXW Gliwice.

 

Proces kompletowania towaru i termin dostawy

 1. Informacje o dostępności bądź terminie dostawy produktów podawane są w momencie wykonywania oferty zgodnie z aktualną wiedzą Pracowników. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany tych informacji, które wynikać mogą z błędów systemowych oraz innych niezależnych od Sprzedającego sytuacji, takich jak duże globalne zapotrzebowanie na dany produkt czy problemy z pozyskaniem surowca przez producenta.
 2. Oferta nie powoduje rezerwacji towarów, o ile nie uzgodniono inaczej.
 3. Podane terminy dostawy są orientacyjne i nie można uznać ich za wiążące. Dostępne produkty w magazynie Sprzedającego mogą zostać wysłane tego samego dnia roboczego przy złożeniu zamówienia do godziny 10:00. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 będą nadawane zgodnie z możliwościami czasowymi tego samego dnia bądź w następnym dniu roboczym.
 4. Produkty niedostępne w magazynie Sprzedającego zamawiane są w sposób standardowy cyklicznie raz w tygodniu – zamówienia składane są we wtorki. Dostawy zamówionych towarów do Gliwic przewidziane są w środy następującej tydzień po złożonym zamówieniu (dotyczy to produktów, które producent ma aktualnie na stanie w swoim magazynie w Szwajcarii). Dni te w niektórych przypadkach ulec mogą zmianie.
 5. Produkty niedostępne w magazynie Sprzedającego można sprowadzić także w sposób niestandardowy – przesyłką lotniczą DHL. Koszty oraz terminy dostaw w tym przypadku uzgadniane są indywidualnie.

 

Warunki płatności

 1. Płatność można zrealizować na jeden z poniższych sposobów:
  • gotówką przy odbiorze,
  • kartą płatniczą przy odbiorze,
  • pobranie przy odbiorze przesyłki kurierskiej,
  • przedpłata na podstawie faktury proforma,
  • odroczona płatność (przelew bankowy).
 2. Płatność na podstawie faktury wystawionej w EUR lub w złotych polskich (PLN) według kursu średniego euro przez NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
 3. W przypadku faktur z odroczoną płatnością - termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości zmian warunków płatności.
 5. Brak terminowego uregulowania płatności może skutkować zmianą warunków płatności realizowanych z Kupującym w przyszłości. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich należności zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 

Gwarancja i reklamacja

 1. Gwarancja wynosi 18 miesięcy od daty zakupu, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty montażu.
 2. Gwarancja może zostać przedłużona na specjalne życzenie Kupującego. Zgodę na przedłużenie oraz czas trwania gwarancji określa każdorazowo producent.

 

Poufność i ochrona danych osobowych

 1. Strony zobowiązane są zachować w ścisłej poufności wszystkie informacje handlowe. Informacje między Sprzedającym a Kupującym nie mogą być ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów niż uzgodnione.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wyłącznie na podstawie odrębnej umowy przedłożonej przez Sprzedającego.

 

Zwroty

 1. Produkty, sprowadzone na specjalne zamówienie i nie będące standardowym asortymentem magazynowym Sprzedającego, podlegają zwrotowi wyłącznie po uzyskaniu zgody producenta. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby, producent określa dodatkowe warunki oraz koszty takiego zwrotu. Sprzedający nie ma wpływu na decyzję oraz warunki zwrotu, których udziela producent.
 2. Produkty, które stanowią standardowy asortyment Sprzedającego mogą podlegać zwrotowi, jeśli Sprzedający wyrazi na to zgodę.
 3. Zwrotowi podlegają produkty dostarczone, kiedy błędna dostawa wynika z winy Sprzedającego.
 4. Klient konsument (Zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny), który nabył towar drogą telefoniczną bądź poprzez zamówienie elektroniczne, ma prawo do zwrotu towaru zgodnie z przepisami prawa.

 

Dokumentacja

 1. Wraz z dostawą towaru mogą zostać dostarczone następujące dokumenty:
  • Certyfikat ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 (bezpłatnie)
  • Deklaracja Producenta w sprawie Ciśnieniowych Komponentów Rurowych (bezpłatnie)
  • Certyfikat jakościowy wystawiony przez producenta zgodny z normą DIN EN 10204-2.2 (bezpłatnie).
  • oraz inne (np. DIN EN 10204-3.1, PZH, karty charakterystyk, KDWU, itp.)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.